Προσφορές

Βρείτε τις Προσφορές μας!

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  4ήμερου  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019:   (22 - 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν.3 (2άτομα): Από Παρασκευή 22/3 έως Δευτέρα 25/3 ---check out 18:00

Προσφορά για 3 διανυκτερεύσεις  από  375€ --> 260€, παρέχονται ξύλα για το τζάκι, κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 4 (4άτομα): Από Παρασκευή 22/3 έως Δευτέρα 25/3 ---check out 18:00

Προσφορά για 3 διανυκτερεύσεις από 510€ --> 360€,  παρέχονται ξύλα για το τζάκι, κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή  μέχρι  τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   Ν.2Α (2-3 άτομα): Από Παρασκευή 22/3 έως Δευτέρα 25/3--- check out 18:00

Προσφορά για 3 διανυκτερεύσεις  από 330€ --> 220€, παρέχονται κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή  μέχρι τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   Ν.2Β (4 άτομα): Από Παρασκευή  22/3 έως  Δευτέρα 25/3 ---check out 18:00

Προσφορά για 3 διανυκτερεύσεις από  465€ --> 340€, παρέχονται κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις18:00 (late check out).

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  5ήμερου ΠΑΣΧΑ 2019 :

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 3 (2 άτομα): Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Τρίτη του Πάσχα 30/4  --- check out 18:00

Προσφορά γιά 4 διανυκτερεύσεις από 500€ --> 400€ , παρέχονται ξύλα  για το τζάκι, κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 4  (4 άτομα):  Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Τρίτη του Πάσχα 30/4 --- check out 18:00

Προσφορά για 4 διανυκτερεύσεις από 680€ --> 540€ , παρέχονται ξύλα για το τζάκι, κάρβουνα για το B.B.Q.  και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  Ν. 2Α (2-3 άτομα): Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Τρίτη του Πάσχα 30/4 --- check out 18:00

Προσφορά για 4 διανυκτερεύσεις από 440€ --> 350€, παρέχονται κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out). 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 2Β (4 άτομα): Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Τρίτη του Πάσχα 30/4--- check out 18:00

Προσφορά για 4 διανυκτερεύσεις από  620€ --> 490€, παρέχονται κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out). 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  7ήμερου ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2019: (26 Απριλίου έως 02 Μαΐου 2019)

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 3 (2 άτομα): Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Πέμπτη του Πάσχα 02/05 --- check out 18:00

Προσφορά γιά 6 διανυκτερεύσεις από 750€ --> 560€ , παρέχονται ξύλα  για το τζάκι, κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 4  (4 άτομα):  Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Πέμπτη του Πάσχα 02/05 --- check out 18:00

Προσφορά για 6 διανυκτερεύσεις από 1020€ --> 765€ , παρέχονται ξύλα για το τζάκι, κάρβουνα για το B.B.Q.  και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out).

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  Ν. 2Α (2-3 άτομα): Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Πέμπτη του Πάσχα 02/05 --- check out 18:00

Προσφορά για 6  διανυκτερεύσεις από 660€ --> 490€, παρέχονται κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out). 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Ν. 2Β (4 άτομα): Από Μ. Παρασκευή 26/4 έως Πέμπτη του Πάσχα 02/05--- check out 18:00

Προσφορά για 6 διανυκτερεύσεις από  930€ --> 690€, παρέχονται κάρβουνα για το B.B.Q. και διαμονή μέχρι τις 18:00 (late check out).